AKITA

Nakita

Nakita

Nakita was adopted in February 2020