SIBERIAN HUSKY

Mia

Mia

Mia was adopted in September 2017

Follow Mia’s adventures on @miathefrozyhusky